Svenska bastuakademien

Nina Nu Wesemeyer är hedersmedlem i denna akademi för sitt arbete med CD-skivan
Kom in i bastun! – folksånger om ångande bastubad och medlem sedan 2007.

Svenska Bastuakademien har sitt säte i Kukkolaforsen i Norrbotten och verkar för god bastukultur