Källflöde – sånger från mark och vatten

I denna stämningsfulla CD-bok av och med folkmusikduon Grågylling (Bosse Olofsson och Nina Nu Wesemeyer) finns äldre och nyskrivna sånger, dikter och låtar som alla handlar om naturen, och källan i synnerhet..

Med nära sång, mandola, harpsicle, fiol och pipor besjunger de inte bara vattukällan, men också källan till inspiration, till tro och till livet självt. Matti Norlins nyckelharpa, vevlira och percussion finns med som förstärkning, liksom Eva Elsasdotters flödande flöjtmelodier. De fåglar som hörs är från Rolf Jacobsons strupe.

Bosse Olofsson, som också är professor i miljögeologi, delar i materialet med sig av sin syn på källorna. I korsbefruktning med Nina Nu Wesemeyers konstnärskap i ord, bild och ton, hyllas källor och inre källflöden ur naturvetenskapliga, poetiska och kulturhistoriska perspektiv. Bosse är verksam i Akademien för de friska källorna och Nina är ordförande/preses i Akademien för Naturens hemligheter.

Grågylling har alltid beskrivit sin musik som ”klarvaken, lyrisk folkmusik”. De har tidigare gett ut Johannes och huldran – en sagostund för vuxna och Landa mjukt.

Boken och CD’n kostar 150:- + frakt 88:-

Beställ skivan här!