På gång

Se även längst ned!

23 juli 2022. Kl 13-17 (200:- inkl fika) Jordnära kulturcafé – Kvarnresan – musik, kulturhistorik guidning och teater Mälbykvarn, Björnlunda
7 augusti 2022. Kl 13-17 (200:- inkl fika) Jordnära kulturcafé – minifestival med lokala artister -folk, jazz, pop & reggae Mälbykvarn, Björnlunda
20 aug 2022 Musik för livet – huskonsert Väddö
27 augusti 2022. Konsert – Sauna Festival Kukkolaforsen, Norrbotten
3 september 2022. Kl 13-17 (200:- inkl fika) Jordnära kulturcafé – spelträff folkmusik (halva entrépriser för spelmän) Mälbykvarn, Björnlunda
17 September 2022 Release av Grågyllings CDVillande Skog Gula villan, Järna