Music coach

Efter många år som musiklärare och musiklärarstudent växte ett nytt projekt fram:
Music Coach – en youtubekanal med fortbildande bakgrundsmaterial för musiklärare, elever och andra intresserade.
Framför allt genrekunskap, men även historia, instrumentspel mm