Skapande skola

Föreningen Jordnära Kultur erbjuder:


Folkliga julskatter – tre inspirerande musiker från folkmusikgruppen Grappo Grünberg drabbar din skola med musik, sång, dans och historik kring julens folkliga arv.
Med detta som inspiration får barnen skapa sitt eget.

 

 


Kulturresan på gården

 

Under dagen får barnen uppleva olika miljöer, prova på olika hantverk med dramatiserade visningar, musik och lek. De får en känsla för hur det var innan elektriciteten, men också hur det blev efter det att radion och TVn kom… Äldre och nyare historia levandegörs och barnen uppmanas därefter att intervjua mormor eller farfar om gångna tider.

(Skapades ursprungligen efter önskemål av Norrtälje kommun som ett Skapande Skola projekt i samarbete med Norrtälje kulturskola på Erikskulle hembygdsgård i Söderbykarl. Har även gjorts på Gnesta hembygdsgård).

Målgrupp: lågstadiet


Historieresan i skogen

På olika stigar går grupperna och möter:
– pilgrimsvandrarna, som flyr från pesten (medeltid)
– soldathustrun som hoppas hennes man överlever 30-åriga kriget (stormaktstid/1600-tal)
– handelsmännen på väg till öst (vikingatid)

Målgrupp: mellanstadiet
Vi grillar pinnbröd med honung över elden tillsammans. Under dagen får barnen även uppgifter att fördjupa sig i, som de jobbar vidare på hemma och i skolan, kanske tar de även fram historiska kläder och föremål. Vid nästa tillfälle får barnen möta samma rollfigurer igen – men denna gång är de delaktiga med egna rollfigurer, historier och forskning.


Genrekunskap med folkmusik/historik – Nina och Richard från Jordnära kultur delar med sig av sina kunskaper kring folkmusik/traditionsmusik, men även kring de andra två grundgenrerna konstmusik och populärmusik.