Villande Skog

Just nu pågår arbetet för fullt med text, bild och musik runt skivan och boken Villande skog, det senaste projektet av och med Grågylling: Nina Nu Wesemeyer och Bosse Olofsson. Den största inspirationskällan till denna CD och bok är alla de år Nina och Bosse arbetat med projektet Skymningsspelet Huldrans Natt.