Nina Nu och Richard Wesemeyer -2

Nina Nu och Richard Wesemeyer från föreningen Jordnära kultur erbjuder inspirerande besök om årets största högtider och kulturhistoria på hembygdsgårdar, fester och möten.

Nina och Richard erbjuder:
• Från Pesach till påsk – berättelser, sånger, historik och teater om påsken
• Från skörd till Mickelsmäss – berättelser, sånger, historik och teater om skördetiden
• Från advent till Knut – berättelser, sånger, historik och teater om julen
• Från paganism till kristendom – en resa i våra förfäders tro och världsbild
Bröllop – från skräddarsydd brudmarsch till mingelmusik, middagsunderhållning,
brudvals och dansutlärning/inspiration.

Tillsammans har de forskat i mer än 20 år kring traditioner, myter och seder kring våra största högtider. I deras program flätas historien samman med nutid, med hjälp av det rika, folkliga, jordnära och kulturhistoriska arvet, som många inte längre känner till. Resultatet blir ny inspiration till hur vi kan fördjupa vårt firande av dessa högtider.