Visstugor på Skeppis

15 oktober – Mikaeli med Nina Nu
5 november – Balladdans med Gunnar T
26 november – Advent med Nina Nu
3 december – Balladdans med Gunnar T
10 december – Lucia med Nina Nu
24 december – inget program
26 december – Annandagsbal
31 december – inget program